تنهایی

تنهایی سخته

نیاز به همدم، و یا به زبونی دیگه نیاز به همسر اجتناب ناپذیره

فارغ از همه مسائل پیش رو اعم از اقتصادی، اجتماعی و غیره باید برای اینکه خودمون همسر خوبی برای نفر مقابل باشیم هم آموزش دید و هم تلاش کرد تا انتظارات طرف مقابل هم برآورده بشه.

تا روز هست و آدم مشغول فعالیت‌های روزمره است کمتر حس میکنه به چنین کسی نیاز داره اما شب که وقت فراغت آدمه، این فکر و احساس خودش رو بیشتر نشون میده.

شبها فکر آدمهای تنها مشغول تر از روز میشه.


منبع این نوشته : منبع